Βελτίωση του τρόπου εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών οικοδομοτεχνικών έργων

Ερώτηση που κατατέθηκε στη βουλή με πρωτοβουλία  του Βουλευτή  A. Μπαλωμενάκη, συνυπέγραψε ο Ηλίας Κωστοπαναγιώτου.

Αναλυτικά η ερώτηση:
Προς την κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Βελτίωση του τρόπου εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών οικοδομοτεχνικών έργων»

1) Αρκετοί πολίτες που κτίζουν μια κατοικία ή άλλην οικοδομή καλούνται αρκετά χρόνια μετά την αποπεράτωσή της να καταβάλλουν, ως συνυπόχρεοι κατά την ισχύουσα νομοθεσία, μέρος ή και όλες τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές. Οι συντριπτικά περισσότεροι έχουν συμπεριλάβει τις εισφορές στο εργολαβικό κόστος σε συμφωνία με τον κατασκευαστή. Η καθυστέρηση στην εκκαθάριση δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα, δεδομένου ότι την εποχή του ελέγχου είναι πιθανόν ο εργολάβος να μην υπάρχει ως νομικό πρόσωπο, να έχει πτωχεύσει ή, απλώς, να μην είναι πια αξιόχρεος και να καλείται ως ιδιοκτήτης να καταβάλλει εκείνος τα ανάλογα ποσά, που εν τω μεταξύ όμως έχει ήδη ξαναπληρώσει βάσει της ιδιωτικής συμφωνίας.

Ιδιαίτερα οι συμπολίτες μας που αποκτούν νεοαναγειρόμενη κατοικία την οποία συνήθως πληρώνουν σταδιακά αναλόγως της προόδου του έργου, είναι πολύ πιθανότερο να πέσουν θύματα αυτής της δυσλειτουργίας, την οποία, εννοείται, εκμεταλλεύονται οι εκ των εργολάβων επιτήδειοι.

Η λύση βρίσκεται στην βελτίωση των υπηρεσιακών δυνατοτήτων ώστε ο έλεγχος να γίνεται σε πραγματικό χρόνο και ενώ διαρκεί η οικοδόμηση και όχι χρόνια μετά την αποπεράτωσή της. Στην κατεύθυνση αυτήν μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως δορυφορικές εικόνες, Drones κλπ.

2) Συναφές είναι το θέμα του χαρακτηρισμού του αριθμού των υποχρεωτικά απαιτούμενων ημερομισθίων ως μαχητού τεκμηρίου, τόσο σε περιπτώσεις αυτεπιστασίας όσο και εν όψει της θεαματικής αλλαγής των υλικών και μεθόδων κατασκευής και ιδιαίτερα των συστημάτων της λεγόμενης «ξηράς δόμησης» για την προ-κατασκευή των οποίων έχουν ήδη καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται η κ. Υπουργός:

α) Εάν το Υπουργείο σκέπτεται να προγραμματίσει βελτιωτικές τροποποιήσεις στον υπηρεσιακό μηχανισμό, τέτοιες και τόσες ώστε να μην χρονοτριβούν οι έλεγχοι που σήμερα έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εκκαθαρίσεων, την απώλεια σημαντικών εσόδων και, εν τέλει, την πιθανή πρόκληση αδικιών και

β) Εάν στα πλαίσια της συνολικής αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του συστήματος επιβολής ασφαλιστικών εισφορών σκοπεύει να προσδιορίσει ότι ο αριθμός των ανά περίπτωση επιβαλλομένων ως υποχρεωτικών ημερομισθίων επιδέχεται ανταπόδειξης, έναντι του ασφαλιστικού οργανισμού