Βελτίωση του πλαισίου της πρακτικής άσκησης για σπουδαστές και φοιτητές των τουριστικών σχολών

Ερώτηση που κατατέθηκε στη βουλή με πρωτοβουλία  του Βουλευτή  Βαρδάκη Σ., συνυπέγραψε ο Ηλίας Κωστοπαναγιώτου.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Τουρισμού
Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Βελτίωση του πλαισίου της πρακτικής άσκησης για σπουδαστές και φοιτητές των τουριστικών σχολών»

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος.

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 16802/667/2010 κοινή υπουργική απόφαση, οι ημεδαποί και αλλοδαποί μαθητές και σπουδαστές σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης τουριστικού τομέα καθώς και οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε ξενοδοχειακά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικά γραφεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής. Το ποσοστό των ασκούμενων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17% του τακτικού προσωπικού και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα.

Ωστόσο στην πλειονότητα των περιπτώσεων αποδεικνύεται ότι αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες εκμεταλλεύονται σπουδαστές καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πρακτική άσκηση να μετατρέπεται σε μια μορφή «νόμιμης» απλήρωτης ανασφάλιστης εργασίας, αφού ο μαθητευόμενος απασχολείται για τους παραγωγικούς σκοπούς της επιχείρησης και όχι για τη δική του τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, ενώ ταυτόχρονα το ωράριο εργασίας επεκτείνεται πέραν του προκαθορισμένου για την πρακτική άσκηση.

Οι εντατικοί έλεγχοι και η σωρεία καταγγελιών των σπουδαστών αποτελούν απόδειξη ότι στην πράξη δεν τηρείται ο νόμος, καθώς δεν υφίστανται ούτε καν οι κατάλληλες συνθήκες που προβλέπει το πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση, όπως για παράδειγμα, ποσοστό ασκούμενων σε σχέση με το τακτικό προσωπικό, ουσιαστική απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, και γενικότερα η νομοθεσία περί εξαρτημένης εργασίας.
Αρκετές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στελεχώνονται με προσωπικό (μαθητές) για 4-5 μήνες το χρόνο, στην υψηλή σεζόν, οι οποίοι κυριολεκτικά αποτελούν «δωρεάν» προσωπικό και η πρακτική άσκηση καταλήγει να αποτελεί σωστό «χρυσωρυχείο» για τους επιχειρηματίες.
Επειδή ακόμα και αν οι μαθητές δεν καταλαμβάνουν θέση εργαζόμενου, όπως ορίζεται ρητά στην υπ αριθ.16802/667/2010 ΚΥΑ, εντούτοις αυτή η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στην πράξη δίνει τη δυνατότητα σε επιτήδειους επιχειρηματίες να θεωρούν την πρακτική άσκηση ως την εξαδινικευμένη μορφή εργασίας και κατά συνέπεια να τη χρησιμοποιούν ως μέσο εκβίασης και πίεσης προς τους λοιπούς εργαζόμενους (όχι μαθητές) έτσι ώστε να επιβάλλουν απαράδεκτους όρους εργασίας,
Επειδή η αλλαγή του ποσοστού (17%) των ασκούμενων που προβλέπεται σήμερα, θα οδηγήσει σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας δίνοντας με αυτόν τον τρόπο διέξοδο σε άνεργους -και ιδιαίτερα- νέους ανθρώπους, αλλά παράλληλα θα αυξήσει και τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ο εκάστοτε επιχειρηματίας στον τουριστικό τομέα δεν θα επαναπαύεται στην ανάθεση της εργασίας στους μαθητές, αλλά θα αναγκαστεί να προσλάβει εργαζόμενους,
Επειδή η αλλαγή αυτού του ποσοστού θα δώσει κίνητρα σε νέους που εγκατέλειψαν τη χώρα μας λόγω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος που είχε διαμορφωθεί για πολλά χρόνια από τις μνημονιακές πολιτικές, να επιστρέψουν στον τόπο τους,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Προτίθενται να προβούν σε άμεσες ενέργειες, μάλιστα πριν από την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου, ώστε να βελτιωθεί το πλαίσιο ποιότητας της πρακτικής άσκησης και να κατοχυρώνονται οι μαθητές από τις ασύδοτες πρακτικές των επιχειρηματιών των ξενοδοχειακών μονάδων;

2. Προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόμενο της αλλαγής του αριθμού των μαθητευόμενων ανά εργοδότη, ώστε να πάψουν οι επιχειρηματίες να κάνουν κατάχρηση του θεσμού της πρακτικής άσκησης για τους παραγωγικούς σκοπούς της επιχείρησής τους;