Αχτσιόγλου: Απάντηση στην ερώτηση για τους δανειολήπτες του τ. ΟΕΚ

Απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσαν Βουλευτές του Σύριζα, μεταξύ των οποίων και ο Ηλίας Κωστοπαναγιώτου, ζητώντας να υπάρξει ελάφρυνση και στους δανειολήπτες μέσω τ. Ο.Ε.Κ. με επιδοτούμενο επιτόκιο, εστάλη στην Βουλή των Ελλήνων από την Υπουργό Έφη Αχτσιόγλου.

Υπενθυμίζεται, ότι στις 26/2/2018 πραγματοποιήθηκε στην Άμφισσα εκδήλωση, με θέμα τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τα δάνεια του τ. ΟΕΚ, με ομιλητή τον γ.γ του Υπουργείου Εργασίας, Ανδρέα Νεφελούδη και τον ειδικό σύμβουλο του Υπουργείου Εργασίας σε θέματα ακίνητης περιουσίας, Μάριο Μουζάλα.

Στην εκδήλωση έγινε διεξοδική ανάλυση των μέτρων που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση για την διαγραφή της πλειοψηφίας των δανείων του τέως ΟΕΚ, καθώς και των διευκολύνσεων αποπληρωμής που αποφασίστηκαν για τα υπόλοιπα. Επιπλέον, τονίστηκαν οι στοχεύσεις της νέας περιόδου αναφορικά με τους συνοικισμούς καθώς και οι νέοι άξονες για τις εργατικές κατοικίες. 

Να σημειωθεί πως, όπως διευκρινίστηκε από τον κ. Νεφελούδη, το υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ συλλέγουν από τις τράπεζες (ο τ. ΟΕΚ δεν παρέδωσε αρχεία στον ΟΑΕΔ) και επεξεργάζονται στοιχεία για τα τραπεζικά δάνεια με επιδότηση επιτοκίου διερευνώντας τη δυνατότητα λήψης μέτρων ανακούφισης και αυτής της ομάδας δανειοληπτών, οι οποίοι ξεπερνούν τους 60.000.
Τα παραπάνω δεν αποτελούν αποσπασματικά μέτρα, αλλά εντάσσονται σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου και της κυβέρνησης. Η εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων που άφησαν πίσω τους ο τ. ΟΕΚ και το παλαιό πολιτικό σύστημα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χάραξη και άσκηση μίας νέας στεγαστικής πολιτικής κάλυψης των πραγματικών αναγκών στέγης. 

Αναλυτικά η απάντηση της Υπουργού Εργασίας:

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α/18.4.2013) ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων ΝΠΔΔ ΟΕΚ και ΟΕΕ.
Συνεπώς, ο ΟΑΕΔ ανέλαβε την παρακολούθηση και διαχείριση οφειλών δικαιούχων του πρώην ΟΕΚ στους οποίους είχε παραχωρηθεί εργατική κατοικία ή τους είχε χορηγηθεί στεγαστικό δάνειο. Τα στεγαστικά δάνεια του καταργηθέντος ΟΕΚ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

– Δάνεια από κεφάλαια τραπεζών για αγορά και ανέγερση κατοικίας με
επιδότηση του επιτοκίου.
– Δάνεια από ίδια κεφάλαια για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και
επισκευή κατοικίας
Από το χρόνο κατάργησης των Οργανισμών, με αφορμή ανάλογα αιτήματα, μελετήθηκε διεξοδικά το ζήτημα της δυνατότητας παροχής διευκολύνσεων προς τους δικαιούχους που έλαβαν στεγαστική παροχή από τον πρώην ΟΕΚ και  πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών
προκειμένου να εξευρεθεί λύση στην κατεύθυνση διευκόλυνσης των δικαιούχων, εξετάζοντας την νομική βάση της παράτασης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, της ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών και των τόκων υπερημερίας που τυχόν έχουν επιβαρυνθεί.

Με την υπ’ αριθμ. 13097/661/25.4.2017 (ΦΕΚ 1403Β/2017) απόφαση της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίθηκαν ρυθμίσεις που αφορούν τις ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. Στην εν λόγω απόφαση προβλέπεται, επίσης, και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των εν λόγω οφειλών.
Στον ΟΑΕΔ έχει συσταθεί Ομάδα εργασίας, με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για τη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων δανειοληπτών εξ ιδίων κεφαλαίων του καταργηθέντος ΟΕΚ.

Μετά την υποβολή προτάσεων από την Ομάδα εργασίας και τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 52246/317326.1.2018 (ΦΕΚ 539Β/2018) Υπουργική Απόφαση, σχετικά με ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ, επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής τους, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για ευπαθείς ομάδες
δικαιούχων.

Η συγκεκριμένη Ομάδα εργασίας πέραν του αντικειμένου που της είχε ανατεθεί, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία που αφορούν τα δάνεια που χορηγήθηκαν από τις Τράπεζες στα πλαίσια του προγράμματος επιδότησης επιτοκίου, ώστε να υποβληθούν προτάσεις σε συνεργασία με τις Τράπεζες, ευνοϊκών ρυθμίσεων για την διευκόλυνση των δανειοληπτών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ