Κωστοπαναγιώτου: Συναντηση με το Σωματείο Υπαλλήλων Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Άμφισσας

Συνάντηση με το βουλευτή του νομού Φωκίδας Ηλία Κωστοπαναγιώτου είχε το Σωματείο Υπαλλήλων Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Άμφισσας.

Την Μ. Τετάρτη (και ύστερα από αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους), ο πρόεδρος και ο γεν. γραμματέας κ.κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ Νικόλαος και ΝΟΤΗΣ Θεόδωρος αντίστοιχα, εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Σωματείου υπαλλήλων της εξωτερικής φρουράς του καταστήματος Κράτησης Α’ τύπου Άμφισσας, σε μία προσπάθεια να δοθεί λύση σε φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο μας πανελλαδικά αλλά και σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, είχαν συνάντηση με τον βουλευτή του νομού μας Ηλία  Κωστοπαναγιώτου .

Από όσα συζητήθηκαν, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξελίξει επεξεργασία από αρμόδια Επιτροπή, της υποβολής πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας των δικαιούχων φορέων και του ποσού αυτού από μηδενική βάση.

Ειδικά για το επίδομα επικινδυνότητας και ανθυγιεινής εργασίας, μιας και το 2018 είναι το έτος της υποχρεωτικής βάσει νόμου ευθυγράμμισης της εσωτερικής νομοθεσίας με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σωματείο Άμφισσας κατέθεσε υπόμνημα προς τον κ. Βουλευτή, συντασσόμενο πλήρως με τις θέσεις της Ομοσπονδίας, καταθέτοντας όλα εκείνα τα στοιχεία (ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς εργασίας όλων των υπαλλήλων στα Καταστήματα Κράτησης), έτσι ώστε ο μόνος επαναπροσδιορισμός που θα μπορούσε να γίνει και να είναι συνταγματικά ανεκτός, αναφορικά με την κατάταξη του επαγγέλματός μας στο καθεστώς των επικινδύνων και ανθυγιεινών, είναι η περεταίρω θεσμική αναγνώρισή του ως τέτοιο και η θέσπιση ειδικού επιδόματος επικινδύνου, σε ύψος ανώτερο από οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα και ειδικότητα του Δημοσίου.