ΣΥΡΙΖΑ Φωκίδας: Νέα προκήρυξη 4 θέσεων γιατρών για την ΤΟΜΥ Άμφισσας

Επανέρχεται το Υπουργείο Υγείας με νέα προκήρυξη για 953 θέσεις γιατρών στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ). Για την ΤΟΜΥ Άμφισσας (η οποία ήδη λειτουργεί από τον Ιανουάριο 2018) προκηρύσσονται 3 θέσεις παθολόγου ή γενικής ιατρικής και 1 θέση παιδιάτρου. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από την Τετάρτη 13/6 και λήγει την Παρασκευή 22/6.

Στη νέα προκήρυξη αποσαφηνίζεται το μισθολογικό καθεστώς και ξεκαθαρίζει το τοπίο της εργασιακής προοπτικής των γιατρών ώστε να αποτελέσουν κίνητρα για την ένταξη των νέων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Συγκεκριμένα:

  1. Οι γιατροί κατατάσσονται σε μισθολογική κλίμακα αντίστοιχη του επιμελητή Α΄ στο ΕΣΥ, και οι αμοιβές είναι 2189 Ε για τους παθολόγους και 2128 Ε για γενικούς ιατρούς και παιδιάτρους (μικτά). Σε αυτά προστίθενται τα χρόνια προϋπηρεσίας, το οικογενειακό επίδομα, το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενώ υπάρχει πρόβλεψη για εκπαιδευτική άδεια και συνεχιζόμενη εκπαίδευση στις ακαδημαϊκές μονάδες ΠΦΥ.
  2. Η διάρκεια της σύμβασης είναι συνολικά 4 έτη (2+2). Με τη λήξη της 4ετίας οι ΤΟΜΥ θα ενσωματωθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για όσους αποφασίσουν να στελεχώσουν τις Ομάδες.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την πρόσληψη σε μόνιμες θέσεις των δύο παθολόγων, 1 καρδιολόγου και 1 νεφρολόγου για το νοσοκομείο Άμφισσας. Έχουν γίνει οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους και συνεχίζεται η διαδικασία για την επιλογή. Στρατηγικός στόχος είναι κάθε νέος γιατρός να έχει μια ευκαιρία απασχόλησης στη χώρα, αλλά κι ένας σημαντικός αριθμός όσων έχουν φύγει στο εξωτερικό να ξεκινήσουν την αντίστροφη διαδρομή.

Μετά τα διαλυτικά αποτελέσματα του ν. 4238/2014 της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που έβαλε σε διαθεσιμότητα και οδήγησε στην έξοδο από το δημόσιο σύστημα υγείας 3000 έμπειρους γιατρούς, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα για την ανάταξη του συστήματος υγείας με στόχο την καθολική κάλυψη με ισότιμο τρόπο των αναγκών υγείας του πληθυσμού ανεξάρτητα από την εργασία, την ασφάλιση, το εισόδημα.

Άμφισσα, 19/6/2018
ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Φωκίδας