Υπογράφηκε απόφαση για μείωση των ορίων της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας

Απόφαση με την οποία -για το τρέχον κυνηγετικό έτος 2018/2019- μειώνονται πιλοτικά τα όρια της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (ΕΚΠ) Παρνασσίδας, που υπολειτουργούσε από το 2011, ενώ από το 2014 δεν λειτουργεί, με δημιουργία πυρήνα απολύτου προστασίας σε συνάφεια με τις δράσεις αναψυχής και οικοτουρισμού, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.

Η απόφαση «Προσωρινή τροποποίηση των ορίων της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (ΕΚΠ) Παρνασσίδας», επιτελεί τους παρακάτω σκοπούς:

– Δημιουργεί έναν πυρήνα απόλυτης προστασίας της άγριας ζωής, μεγαλύτερο των 50.000 στρεμμάτων.

– Διευθετεί τις φυσιολατρικές χρήσεις, όπως η θήρα και η ορειβασία, αφού μετά από αίτημα των ορειβατών προστέθηκαν στην περιοχή απόλυτης προστασίας οι ζώνες Α1 και Α5 της ΕΚΠ, που είναι σημαντικές για την ορειβασία.

– Αποδίδει στη θηρευτική δραστηριότητα, αλλά και στη θηροφύλαξη, μεγάλο μέρος της ΕΚΠ, μειώνοντας της αρνητικές συνέπειες της μη λειτουργίας του χώρου, όπως:

* Σημαντική αύξηση των παράνομων δραστηριοτήτων, π.χ. λαθροθηρία, εντός της κλειστής ΕΚΠ.

* Αύξηση των μετακινήσεων των κυνηγών σε μακρινά από τον τόπο τους μέρη, ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους.

* Δημιουργία συνθηκών πίεσης στις κυνηγετικές περιοχές, που δέχονταν τους κυνηγούς που δεν μπορούσαν να κυνηγήσουν εντός της ΕΚΠ.

Τα νέα προσωρινά όρια θα αξιολογηθούν κατά το τρέχον έτος μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου και έως τις 30 Ιουνίου 2019 οι αρμόδιες δασικές αρχές, η Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου, θα συνεργαστούν προκειμένου να υποβάλουν κοινή πρόταση στο ΥΠΕΝ για τη διατήρηση των παλιών ή νέων ορίων της ΕΚΠ.

Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης ο κ. Φάμελλος δήλωσε:

«Αξιολογούμε τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές και σίγουρα δεν επιδιώκουμε τον περιορισμό του κυνηγίου σε αυτές, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές, δίνοντας τη δυνατότητα σε μία κλειστή ομάδα κυνηγών να μπορούν να ασκήσουν τη δραστηριότητα, πληρώνοντας τόσο για την επιπλέον άδεια θήρας όσο και για τα θηράματα που θηρεύουν.

Με οικολογικούς όρους, είμαστε σκεπτικοί και με την τακτική του «put and take», δηλαδή την απελευθέρωση θηραμάτων που μεγάλωσαν σε εκτροφεία για να τα κυνηγήσει κάποιος στην ΕΚΠ και να τα θηρεύσει. Αυτά τα θηράματα δεν έχουν το ένστικτο της άγριας ζωής και έτσι η προσπάθεια του κυνηγού να τα πιάσει μειώνεται, ενώ εξαλείφεται η πιθανότητα διαφυγής τους.

Παράλληλα, μας ανησυχεί η μεγέθυνση της παραβατικότητας και της λαθροθηρίας στις τυπικά ελεγχόμενες περιοχές, όπου δεν υπήρχε έλεγχος και θηροφυλακή.

Με γνώμονα όλα τα ανωτέρω, δίνουμε φέτος πιλοτικά έκταση της Δημόσιας ΕΚΠ της Παρνασσίδας στη Φωκίδα στο κυνήγι, με βάση τη ρυθμιστική απόφαση θήρας του Ιουλίου, δημιουργώντας έναν σημαντικό πυρήνα αυστηρής προστασίας. Η ΕΚΠ δεν ήταν προσβάσιμη από το 2014, ούτε σε ελεγχόμενο ούτε σε ελεύθερο κυνήγι, εφόσον δεν λειτουργούσε ως ελεγχόμενη, οπότε αναπτύσσονταν σε αυτήν μόνο παράτυπες δραστηριότητες.

Θα ήθελα να σημειώσω ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις με νόμο ευνόησαν τη δημιουργία νέων ΕΚΠ, ίσως με στόχο να περιορίσουν μόνο εκεί το κυνήγι, αλλά άφησαν εντελώς αστήριχτες από προσωπικό και υπολειτουργούσες τις δημόσιες ΕΚΠ. Έτσι, η Παρνασσίδα ήταν εδώ και χρόνια ένας χώρος κλειστός, που τον λυμαίνονταν οι λαθροθήρες, αποκλείοντας τους ντόπιους κυνηγούς από τον τοπικό θηραματικό πόρο και αναγκάζοντάς τους είτε να μην εκδώσουν άδεια θήρας είτε να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις, με συνέπεια να δημιουργείται κυνηγετική πίεση σε άλλες περιοχές και πίεση στα θηράματα, αχρείαστες μετακινήσεις οχημάτων με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, συνωστισμός μεταξύ κυνηγών, αλλά και με άλλους χρήστες του οικοσυστήματος.

Θεωρούμε ότι το κυνήγι δεν μπορεί να ασκείται εις βάρος της ισορροπίας του οικοσυστήματος ή εις βάρος άλλων χρηστών του δάσους και του περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό καλέσαμε φέτος στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση τους ορειβάτες, τους κυνηγούς, τους κτηνοτρόφους, καθώς και άλλες ομάδες πολιτών και επαγγελματιών, για να υπάρχει κοινός χώρος διαλόγου και σύνθεση.

Εν προκειμένω, στην περιοχή της Παρνασσίδας, συνυπολογίσαμε -στις προτάσεις των υπηρεσιών και των τοπικών φορέων- και τις προτάσεις των ορειβατών. Για τον λόγο αυτό προσθέσαμε στη ζώνη απόλυτης προστασίας επιπλέον 20.000 στρέμματα, ώστε να ασκούν τη δραστηριότητά τους με πλήρη απαγόρευση της θήρας.

Όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι υπηρετούν τη στόχευση της κυβέρνησής μας για ισονομία μεταξύ των πολιτών και για σεβασμό στην οικολογία και το περιβάλλον. Παράλληλα, δίνουμε τη δυνατότητα της τοπικής ανάπτυξης σε μια περιοχή με πολλαπλές επιλογές, όπως είναι η θήρα, η ορειβασία, η φυσιολατρία, η κτηνοτροφία και άλλες οικονομικές δραστηριότητες, με ισορροπία και χωρίς προστριβές και παραβατικότητα».

Ηλίας Κωστοπαναγιώτου, Βουλευτής Φωκίδας

Άμφισσα, 11/9/2018