Τροπολογία Κωστοπαναγιώτου για την Ίδρυση του Τμήματος Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού με έδρα την Άμφισσα