Κωστοπαναγιώτου – Τροπολογία για τους φοιτητές του ΤΕΙ Άμφισσας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας