Κωστοπαναγίωτου: Νέα έκτακτη ενίσχυση για τους Δήμους της Φωκίδας & νέα χρηματοδότηση έργων από το Υπ. Εσ για το νομό.

Δελτίο Τύπου Ηλ. Κωστοπαναγιώτου, Βουλευτή Φωκίδας

1) Νέα έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τον Δήμο Δελφών (421.500 ευρώ) και για τον Δήμο Δωρίδας (310.000ευρώ)

2) Χρηματοδότηση νέων έργων από Υπουργείο Εσωτερικών για Δελφούς και Δωρίδα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αντιλαμβανόμενο τις επιπρόσθετες δυσκολίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι, ενέκρινε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, για το 2019, με συνολικό ποσό ύψους 20.597.000 ευρώ, σε 88 μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας. Ανάμεσα σε αυτούς ο Δήμος Δελφών με ποσό 421.500 ευρώ και ο Δήμος Δωρίδας με ποσό 310.000 ευρώ.

Τα κριτήρια για την κατανομή των χρημάτων, εκτός από τον πληθυσμό, είναι η ορεινότητα, καθώς και τα επίπεδα της ανεργίας.

Την έκτακτη αυτή ενίσχυση μπορούν οι Δήμοι να την χρησιμοποιήσουν για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών ή για έργα. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση δίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά: για τον Δήμο Δελφών έχουν δοθεί 1.264.500 ευρώ και γιατον Δήμο Δωρίδας 930.000 ευρώ, δηλ. σύνολο στη Φωκίδα 2.194.500 ευρώ έκτακτη οικονομική ενίσχυση τα τρία τελευταία χρόνια.

Χρηματοδότηση νέων έργων από Υπουργείο Εσωτερικών (πρόγραμμα Φιλόδημος) για Δελφούς και Δωρίδα

Νέες εντάξεις 35 έργων του προγράμματος «Φιλόδημος Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 113.000.000 ευρώ. Για τη Φωκίδα εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» δύο έργα για Δελφούς και Δωρίδα.

Συγκεκριμένα:
Για τον Δήμο Δελφών το έργο: «Βελτίωση των Υποδομών των Δικτύων  Υδρευσης» ύψους 1.216.000 ευρώ.
Για τον Δήμο Δωρίδας το έργο: «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακών οικισμών Δ.Ε. Ευπαλίου» ύψους 5.000.000 ευρώ.

Η μεγάλη επιτυχία του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φιλόδημος» δεν αποτυπώνεται μόνο στο ύψος των κονδυλίων που ήδη ξεπερνούν τα 2 δισ.Ευρώ, αλλά στο γεγονός ότι οι χρηματοδοτήσεις δίνονται στους ΟΤΑ με αντικειμενικά κριτήρια και μετά την υποβολή μελετών από τους Δήμους, για να υλοποιηθούν συγκεκριμένα κρίσιμα έργα υποδομών, τα οποία έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες και για πρώτη φορά παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης.

Άμφισσα, 18/04/2019