Πρόγραμμα επισκέψεων του Οργανωτικού της ΝΕ Φωκίδας Σύριζα-ΠΣ σε τοπικές Οργανώσεις Μελών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ Ν.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.  ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Σάββατο 26/6/21 Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης Μελών του Ευπαλίου στις 18:30.

Κυριακή 27/6/21 σύσταση της Οργάνωσης Μελών της Δεσφίνας στις 10:30 πμ, και 18:30 την Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης Μελών της Ιτέας.

Δευτέρα 28/6/2021 Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης Μελών Γαλαξιδίου στις 18:30.

Τρίτη 29/6/21 την Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης Μελών Λιδωρικίου στις 18:30.

Τετάρτη 30/06/21 Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης Μελών Άμφισσας, στις 18:30.

Πέμπτη 1/07/21 Γενική Συνέλευση Οργάνωσης Μελών Ερατεινής στις 18:30.

Το Σάββατο και την Κυριακή 3 και 4 Ιουλίου 2021 το απόγευμα επίσκεψη στην Παρνασσίδα με σκοπό την δημιουργία οργανωτικών πυρήνων στα χωριά.

Δευτέρα 5/7/2021 επίσκεψη στους Δελφούς και στο Χρισσό στις 18:30.

Όποιος από τη ΝΕ επιθυμεί μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα επισκέψεων για την γνωριμία και σύσφιξη των σχέσεων των μελών μας. Επίσης είμαστε ανοιχτοί για συμμετοχή από πολίτες που είναι φιλικά προσκείμενοι και επιθυμούν να συμμετέχουν κατά την κρίση της κάθε Οργάνωσης Μελών.

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΦΩΚΙΔΟΣ