*

«Λίθοι καί πλίνθοι καί ξύλα καί κέραμος ἀτάκτως ἐρριμμένα»

22/7/2022 Δελτίο Τύπου «Λίθοι καί πλίνθοι καί ξύλα καί κέραμος ἀτάκτως ἐρριμμένα» Έχουν περάσει ήδη είκοσι μέρες από την 4η Ιουλίου που κάηκε για ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ο ιστορικός ελαιώνας της Άμφισσας που έχει χαρακτηριστεί Μνημείο […]