* Τοπικές Οργανώσεις

Επίσκεψη και ομιλία σε Βουνιχώρα και Αγία Ευθυμία

Στην Αγία Ευθυμία και στην Βουνιχώρα βρέθηκαν οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Στις δύο κοινότητες συναντήθηκαν με τους κατοίκους, στην δε Βουνιχώρα, τόπο καταγωγής της υποψήφιας κ. Γεωργίας Γκιούλου έγινε στην πλατεία του χωριού […]