* Παιδεία

Δύο Πανεπιστημιακά τμήματα-Ίδρυση Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών στην Άμφισσα

Δύο Πανεπιστημιακά τμήματα του Γεωπονικού στην Άμφισσα Ίδρυση Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών με έδρα την Άμφισσα από το Παν/μιο Θεσσαλίας Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος Με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ (29/1/2019) του νόμου 4589 που ψηφίστηκε […]