Καμία εικόνα
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αδυναμία πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα σε οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς  

Ερώτηση που κατέθεσε, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, ο βουλευτής Παρασκευόπουλος Νικόλαος, συνυπέγραψε και ο Ηλίας Κωστοπαναγιώτου. Θέμα: Αδυναμία πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα σε οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς Με βάση την υπ’ αριθμ. οικ Α […]