ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

337.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Ιτέας

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση-Εξοικονόμηση ενέργειας» για το Ανοικτό Κολυμβητήριο Ιτέας (ποσό 337.000 ευρώ με βάση την μελέτη που υπέβαλε ο Δ. Δελφών) από το πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Συνολικά […]