* Παιδεία

25 νέες θέσεις καθηγητών (μελών ΔΕΠ) για το Γεωπονικό- Προτεραιότητα στα νέα τμήματα

Με ταχύ ρυθμό στελεχώνονται τα νέα Πανεπιστημιακά τμήματα που ο τελευταίος νόμος για την εκπαίδευση δημιούργησε στην πατρίδα μας και φυσικά και στην Φωκίδα με τα δύο τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Άμφισσα. Συγκεκριμένα το […]