ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υπογράφηκε απόφαση για μείωση των ορίων της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας

Απόφαση με την οποία -για το τρέχον κυνηγετικό έτος 2018/2019- μειώνονται πιλοτικά τα όρια της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (ΕΚΠ) Παρνασσίδας, που υπολειτουργούσε από το 2011, ενώ από το 2014 δεν λειτουργεί, με δημιουργία πυρήνα απολύτου […]